Thi tuyển công chức sẽ có nhiều thay đổi

0 Anh Tú
ANTD.VN - Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung, hình thức thi tuyển công chức. Theo đó, việc thi tuyển sẽ được thực hiện theo 2 vòng là trắc nghiệm và thi chuyên ngành.

ảnh 1

Sẽ có nhiều điểm mới trong việc thi tuyển công chức, viên chức

Bộ Nội vụ đang dự thảo lần 2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung, hình thức thi tuyển công chức. Cụ thể, thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng là thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Đối với vòng 1 - thi trắc nghiệm, nội dung thi gồm 3 phần. Phần thứ nhất là thi kiến thức chung với 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, quản lý hành chính nhà nước, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; công chức, công vụ, chức trách, trách nhiệm, nhiệm vụ của ngạch dự thi. Thời gian thi 60 phút.

Phần 2 là thi ngoại ngữ với 30 câu hỏi thuộc 1 trong 5 thứ tiếng là Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Phần 3 là thi môn tin học với 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Trường hợp người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định tổ chức thi tuyển trên máy vi tính thì bài thi trắc nghiệm chỉ gồm phần kiến thức chung và ngoại ngữ.

Dự thảo cũng nêu rõ, sẽ miễn thi phần ngoại ngữ đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng đại học tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận trong trường hợp dự tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số.

Đồng thời, dự thảo quy định miễn thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho tổng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng trên 50% số câu hỏi cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 là vòng thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Ở vòng thi này, cơ quan tuyển dụng sẽ đánh giá hiểu biết, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng dưới hình thức thi viết hoặc phỏng vấn với thang điểm 100.

Đáng chú ý, theo dự thảo, nếu trong cùng một kỳ thi tuyển có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và lấy theo thứ tự điểm thi vòng 2 từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi vòng 2 bằng nhau ở vị trí cuối cùng cần tuyển dụng thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức căn cứ thứ tự ưu tiên theo quy định để xác định người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top