Thi đua gắn liền với công tác xây dựng lực lượng

0 Văn Trường
ANTD.VN - Sáng 28-2, Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2019 với nhiều hình thức thiết thực.

Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an gồm 6 đơn vị Văn phòng; Cục đối ngoại; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

Chủ trì lễ ký giao ước thi đua, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - đơn vị cụm trưởng nêu rõ, nội dung giao ước thi đua ngoài các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, 6 Cục trong cụm sẽ thi đua cả về công tác xây dựng Đảng, XDLL.

ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì lễ ký giao ước thi đua

Theo đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4 khóa XII, Quyết định 08 của BCH TƯ Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật CAND năm 2018, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an, trọng tâm là tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định về vị trí, chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng...

Giao ước thi đua cũng nêu rõ cần tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH; nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác tham mưu, hợp tác quốc tế, công tác pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, nghiên cứu dự báo chiến lược, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác hồ sơ nghiệp vụ phục vụ kịp thời Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ Công an; nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ phối hợp công tác, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu gắn với các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, gắn bó, đoàn kết giữa các đơn vị. 

ảnh 2

6 đơn vị trong Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an ký kết giao ước thi đua

Cùng với đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 cũng thống nhất phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng nếp sống văn hóa, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, tình nguyện chung sức vì cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, gắn bó, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi thảo luận thông qua giao ước thi đua, 100% các đơn vị trong cụm đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua năm 2019, trong đó có 5 đơn vị đăng ký danh hiệu "Cờ thi đua Chính phủ" và 1 đơn vị đăng ký danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công an”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top