Thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo

0 Hà Minh
ANTD.VN - Phát biểu tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo và triển khai Kế hoạch 35-KH/BCĐ, ngày 29/5/2017 của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy ghi nhận: “Công an Hà Nội đã thể hiện, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Bạch Thành Định – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, sáng nay 30-8, CATP đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo và triển khai Kế hoạch 35-KH/BCĐ, ngày 29/5/2017 của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo Thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ, Học viện của Bộ Công an;  các ban, ngành của Thành phố.

ảnh 1Công an Hà Nội từng phối hợp cùng các tổ  chức tôn giáo tổ chức hội thảo khoa học về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố

Bảo đảm tốt an ninh, trật tự trong các tôn giáo

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng -  Phó Giám đốc Bạch Thành Định nêu rõ: qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25, công tác tôn giáo nói chung và công tác đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo nói riêng đã đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng Công an các cấp đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong các tôn giáo; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các đối tượng chống đối cực đoan, góp phần giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự có liên quan đến tôn giáo, bảo đảm ANCT và TTATXH.

Đồng chí Phó Giám đốc chỉ rõ, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP xác định hội nghị là dịp để các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn công tác tham mưu, hướng dẫn các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành chức năng giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo giữ vững ANTT và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia.

Tăng cường sự đồng thuận của chức sắc, quần chúng tín đồ đối với chủ trương, chính sách

Đây là một trong những kết quả quan trọng của Công an Hà Nội trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25. Cùng với tham luận của đại diện các đơn vị Công an cấp huyện và phòng chức năng CATP, báo cáo tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của CATP đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, và đúc rút được những bài học kinh nghiệm, thành công lớn.

Đó là, nhận thức của cấp ủy Đảng trong CATP đã có sự chuyển biến mạnh mẽ; thống nhất nhận thức về tôn giáo và công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

ảnh 2Đảm bảo bình an, tươi vui cho các hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố

CATP đã tích cực, chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND TP thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách trên lĩnh vực tôn giáo, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về ANQG trên lĩnh vực tôn giáo góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ Đô.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25, Công an Hà Nội cùng các cấp, các ngành đã giúp chức sắc, tín đồ các tôn giáo thực sự yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần tăng cường sự đồng thuận của chức sắc, quần chúng tín đồ đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo khí thế mới cho công tác vận động quần chúng và xây dựng cốt cán trong tôn giáo, làm nền tảng cho công tác đảm bảo an ninh tôn giáo.

Việc thực hiện tốt Nghị quyết, chính sách pháp luật về tôn giáo đã có tác dụng làm cho chức sắc các tổ chức tôn giáo nâng cao trách nhiệm của mình trong hoạt động tôn giáo, ý thức tuân thủ chính sách, pháp luật, tham gia đấu tranh góp phần chống hoạt động lợi dụng tôn giáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy nêu rõ: triển khai và thực hiện Nghị quyết số 25, Thành ủy, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo Thành phố đã chỉ đạo, điều hành các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt được những kết quả quan trọng.

Nổi bật là: các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung và chức sắc, tín đồ nói riêng trên địa bàn Thành phố đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, liên quan đến công tác tôn giáo.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo từng bước đi vào nền nếp, các tổ chức tôn giáo được quan tâm, tạo điều kiện và tổ chức hoạt động đúng quy định của pháp luật; khối đại đoàn kết được giữ vững, sự đồng thuận giữa tổ chức tôn giáo và chính quyền được thể hiện rõ hơn.

Khẳng định “quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo”, đồng chí Nguyễn Lan Hương đánh giá, biểu dương lực lượng Công an Thành phố đã thể hiện, phát huy tốt vai trò nòng cốt; góp phần giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự có liên quan đến tôn giáo, bảo đảm ANQG và TTATXH trên địa bàn Thành phố thời gian qua.

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Bạch Thành Định nhấn mạnh, sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy; và coi đây là chủ trương, định hướng công tác lớn để quán triệt, cụ thể hóa vào trong các chương trình, kế hoạch công tác của CATP.

Với những kết quả đã đạt được thời gian qua, cùng sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo Thành phố; sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, Thiếu tướng Bạch Thành Định bày tỏ tin tưởng rằng, công tác tôn giáo và công tác đảm bảo an ninh tôn giáo trong thời gian tới sẽ đạt hiệu quả cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của Thủ đô và đất nước mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đã đề ra. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top