Thể hiện dũng khí và quyết tâm giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

0 Phú Khánh
ANTĐ Đó là những chia sẻ thẳng thắng của ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại phiên thảo luận văn kiện, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sáng 23-1.

ảnh 1
Thay mặt 9 triệu đoàn viên và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chân thành gửi lời cảm ơn Đảng cộng sản Việt Nam, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và luôn quan tâm đến hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo, ông Đặng Ngọc Tùng nói: "Đặc biệt chúng tôi bày tỏ sự kính trọng và vô cùng biết ơn đồng chí Trương Tấn Sang – Chủ tịch Nước và đồng chí Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện dũng khí và bản lĩnh của người lãnh đạo. Khi lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc từ thời cổ đại, ngay lập tức Chủ tịch Nước lên tiếng “Hoàng Sa, Trường Sa do tổ tiên Việt Nam là người đầu tiên phát hiện và xác lập chủ quyền”. Trong khi phát biểu tại Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Việt Nam đã chịu quá nhiều đau thương mất mát từ các cuộc chiến tranh. Chúng tôi luôn mong muốn và làm hết sức mình để có hòa bình, hữu nghị, để xây dựng, phát triển đất nước và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, nhưng hòa bình, hữu nghị phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định rằng, những tuyên bố trên đã làm nức lòng hàng triệu đảng viên và nhân dân cả nước, là niềm tự hào dân tộc. "Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta tuy nhỏ nhưng ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền, độc lập toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc là không nhỏ, là không giới hạn", ông Đặng Ngọc Tùng nói. 


Tại phiên thảo luận sáng nay, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  đã đọc tham luận với chủ đề "Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Tham luận khẳng định trong tiến trình lịch sử, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với vận mệnh của dân tộc và luôn hoàn thành sứ mệnh của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân được tập hợp, tôi luyện, nhân lên sức mạnh trong tổ chức Công đoàn và liên minh công nhân - nông dân - trí thức trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Công đoàn Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động luôn tin tưởng, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên đi tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. 

Theo ông Đặng Ngọc Tùng, trong thời gian tới, Việt Nam đang đứng trước thử thách rất to lớn phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo quốc gia. Cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu ngày càng gay gắt, quan hệ lao động có xu hướng phức tạp, "âm mưu diến biến hòa bình", chống phá của các thế lực thù địch vẫn âm mưu chống phá cách mạng, chống phá Công đoàn Việt Nam. Yêu cầu vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ngày càng lớn và cấp bách, nhất là khi các Hiệp định thương mại tự do và đặc biệt là Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực, có thể xuất hiện tổ chức đại diện người lao động ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam cùng tồn tại hoạt động. Điều này đang đặt ra nhiều thách thức không chỉ đối với tổ chức Công đoàn mà còn đối với cả hệ thống chính trị nếu tổ chức Công đoàn hoạt động yếu kém, không hiệu quả.


Để tổ chức công đoàn thực sự trở thành cơ sở xã hội vững chắc của Đảng, người cộng tác đắc lực của Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp của dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Hơn lúc nào hết phải thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng Cộng sản không mang bản chất giai cấp công nhân, không đứng trên lập trường của giai cấp công nhân thì không còn là một Đảng tiên phong cách mạng". Đảng cần tập trung lãnh đạo việc tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT - TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn.. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top