Thay đổi thành phần hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng

0 An Nhiên
ANTD.VN - Chính phủ ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.

ảnh 1

Thành phần hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng vừa được điều chỉnh

Bên cạnh việc sửa đổi những nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh Nghị định 140/2018/NĐ-CP đã sửa đổi thành phần hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí, chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng.

Theo đó, Nghị định này đã sửa đổi thành phần hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí, chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng, cụ thể: Hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng gồm Tờ khai của các đối tượng theo mẫu.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí, chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng bao gồm: Tờ khai Hộ gia đình có người khuyết tật; tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch UBND cấp xã; tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trong trường hợp đối tượng không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Nghị định cũng lưu ý, trường hợp điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hoặc thay đổi nơi cư trú, phải kiến nghị bằng văn bản của đối tượng, người giám hộ hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top