Ngày làm việc thứ 8 của Hội nghị Trung ương 8 - khóa XI:

Thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

0 (Theo TTXVN)
ANTĐ Sáng 7-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. 

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2013.

Cuối buổi sáng và chiều cùng ngày, các đại biểu Hội nghị thảo luận tại tổ về nội dung trên.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top