Thành ủy Hà Nội yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tiêu cực

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan tư pháp của thành phố vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

Thành ủy Hà Nội vừa có Báo cáo số 669-BC/TU về “Kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TƯ ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” năm 2019”.

Theo báo cáo này, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được thành phố Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa có tính cấp bách, vừa lâu dài.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo giải quyết, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng, đã được giải quyết dứt điểm; hạn chế các biểu hiện bao che người bị tố cáo.

Để làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, Thành ủy đề nghị các cơ quan tư pháp thành phố phải tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quá trình thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tập trung rà soát nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo...

Mặt khác, Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các đơn vị, cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top