Thành ủy Hà Nội đốc thúc tiến độ các dự án đầu tư công cấp bách, trọng điểm

0 Duy Tiến
ANTD.VN - Thành ủy Hà Nội đốc thúc tiến độ các dự án đầu tư công từ cấp xã, phường với tinh thần “góp gió thành bão”, mặt khác yêu cầu phải sớm hoàn thành các dự án cấp bách, trọng điểm cấp thành phố…

ảnh 1Thành ủy Hà Nội yêu cầu lập danh mục các công trình đầu tư công sẽ hoàn thành trong năm 2020

Hôm nay, 14-4, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ban hành văn bản số 2558-TB/TU thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy tại hội nghị với Ban Cán sự đảng UBND TP về tình hình phân bổ, thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, định hướng xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội thống nhất nhận định, khả năng hoàn thành Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố là khả thi. Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đạt thấp. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

Về giải pháp cụ thể, Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất như sau: thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ công tác đặc trách do lãnh đạo UBND TP chủ trì để chỉ đạo đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn.

Ban cán sự đảng UBND TP cần chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động lao động, sản xuất và thi công các dự án trong mùa dịch và lâu dài về sau; nghiên cứu, sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

Rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy và nhân sự tại các Ban quản lý dự án của Thành phố nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu về quản lý đầu tư xây dựng.

Đặc biệt, Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban cán sự đảng UBND Thành phố có văn bản chỉ đạo đôn đốc các dự án đầu tư công của tất các các cấp, từ thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, Thành phố theo tinh thần “góp gió thành bão”.

Cùng đó, có văn bản quyết định trong tháng 4-2020 về danh mục các dự án, công trình được hoàn thành (hoặc hoàn thành các khâu để khởi công) chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp quận, huyện, Thành phố, nhất là công trình cấp bách, trọng điểm; phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top