Thanh tra sử dụng, quy hoạch đất trên địa bàn thành phố

0 Công Trường
ANTĐ UBND TP Hà Nội vừa có công văn số 5834/UBND-TNMT do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố thực hiện thanh tra công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý, sử dụng đất.
ảnh 1
Việc thanh tra này là thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ nhằm chấn chỉnh công tác quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật, đề xuất với Trung ương chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 31-5-2011 về thanh tra chuyên đề về quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai năm 2011 trên địa bàn thành phố. Trong đó, Thanh tra thành phố thanh tra tại 3 quận, huyện và các sở, ngành liên quan; 17 quận, huyện, thị xã còn lại tự tổ chức thanh tra theo đề cương, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra thành phố.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top