Thanh tra lao động có thể tiến hành bất kể ngày giờ, không cần báo trước

0 An Nhiên
ANTD.VN - Nếu tiến hành thanh tra mà thanh tra lao động phải báo trước thì sẽ không đảm bảo hiệu quả, không bảo vệ các quyền cơ bản tại nơi làm việc của người lao động.

ảnh 1

Lợi dụng quy định của pháp luật, nhiều doanh nghiệp chống đối, không hợp tác với thanh tra lao động

Bộ LĐ-TB&XH đang hoàn thiện dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, trong đó có đưa ra để xuất điều chỉnh một số nội dung về thanh tra lao động.

Theo quy định của Công ước 81 của Tổ chức lao động quốc tế thì thanh tra lao động có quyền vào thanh tra bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Đây là quy định mang tính đặc thù của thanh tra lao động để phòng ngừa và bảo vệ sự xâm hại của người sử dụng lao động với người lao động tại nơi làm việc, bảo đảm phòng chống và xóa bỏ cưỡng bức lao động.

Nếu tiến hành thanh tra mà thanh tra lao động phải thực hiện báo trước thì sẽ không đảm bảo hiệu quả, không bảo vệ các quyền cơ bản tại nơi làm việc của người lao động.

Nội dung này đã được Bộ luật Lao động năm 1994 quy định. Tuy nhiên trong quá trình soạn thảo Bộ luật Lao động năm 2012, quy định này đã bị lược bỏ để phù hợp với quy định của Luật Thanh tra năm 2010: thanh tra lao động khi tiến hành thanh tra sẽ phải báo trước với người sử dụng lao động.

Báo cáo tổng kết quá trình thực thi Bộ luật Lao động 2012 cho thấy, thực tế hoạt động thanh tra lao động, phát hiện và bảo vệ các quyền cơ bản tại nơi làm việc của người lao động chưa kịp thời; có doanh nghiệp còn chống đối, không hợp tác với thanh tra lao động.

Do vậy, ở lần sửa đổi này, ban soạn thảo đề xuất khôi phục lại quy định về quyền của thanh tra được phép thanh tra, điều tra những nơi thuộc đối tượng, phạm vi thanh tra được giao bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Dự kiến, dự thảo Bộ luật Lao động sẽ sớm hoàn thiện để đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của doanh nghiệp và người lao động trong tháng 9 này.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top