Thanh tra không được cản trở hoạt động của kỳ thi

0 Bảo Anh
(ANTĐ) - Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm hay xử lý tình huống bất thường có thể xảy ra trong các kỳ thi sắp tới, Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn chính thức về công tác thanh tra thi. Bộ yêu cầu hoạt động thanh tra thi phải chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và đặc biệt là không làm thay,  không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi.

Thanh tra không được cản trở hoạt động của kỳ thi

(ANTĐ) - Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm hay xử lý tình huống bất thường có thể xảy ra trong các kỳ thi sắp tới, Bộ GD-ĐT vừa có hướng dẫn chính thức về công tác thanh tra thi. Bộ yêu cầu hoạt động thanh tra thi phải chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và đặc biệt là không làm thay,  không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi.

Theo đó, Bộ quy định rõ thanh tra có thể lập biên bản xử lý với trường hợp giám thị không phát hiện được thí sinh trong phòng thi vi phạm quy chế mà cán bộ thanh tra phát hiện được hoặc khi phát hiện Phó Chủ tịch, thư ký, giám thị, lực lượng bảo vệ, phục vụ vi phạm quy chế thi. Còn với trường hợp có sự cố bất thường về đề thi, nếu việc xử lý không đúng quy chế hoặc phát hiện Chủ tịch hội đồng coi thi vi phạm quy chế thi thì thanh tra cần lập biên bản ghi nhớ và kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết.

Bảo Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top