Thành lập Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục

0 Thành Nam
ANTĐ Ngày 25-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực. Tại cuộc họp, Bộ GD-ĐT đã trình bày 3 đề án liên quan tới đổi mới giáo dục – đào tạo. 
Trong đó, Đề án Xây dựng chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau 2015 yêu cầu, giai đoạn 2014-2015, sẽ xây dựng chương trình tổng thể, chương trình môn học và biên soạn các sách giáo khoa thử nghiệm các lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Giai đoạn 2016-2022, sẽ hoàn thành việc thử nghiệm và ban hành chương trình sách giáo khoa mới.

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực đã thống nhất thành lập Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo với Chủ tịch Ủy ban là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ủy ban này là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng liên quan tới đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top