Thành lập Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ NN&PTNT

0 Ngân Tuyền
(ANTĐ) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu Bộ NN&PTNT chuẩn bị phương án thành lập Tổng cục Thủy sản để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Thành lập Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ NN&PTNT

(ANTĐ) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu Bộ NN&PTNT chuẩn bị phương án thành lập Tổng cục Thủy sản để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng cũng lưu ý hai Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ NN&PTNT sớm hoàn chỉnh các dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ mới.

Đồng thời, Thủ tướng  đã đồng ý cho phép Bộ NN&PTNT có các vụ: Kế hoạch, Tài chính, KHCN, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Văn phòng; các cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Chế biến - Thương mại nông sản và Nghề muối, Lâm nghiệp, Kiểm lâm, Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Thủy lợi, Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão...

Ngân Tuyền

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top