Thành lập Hội đồng thẩm định lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản

0 Hà Linh
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng được giao làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản.

ảnh 1

Thành lập Hội đồng thẩm định lập quy hoạch báo chí, xuất bản

Ngày 20-5-2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo là Phó Chủ tịch hội đồng. Ngoài ra, thành viên Hội đồng còn có đại diện các Bộ, ngành: Xây dựng, KH-ĐT, Tài chính, TN-MT, VHTT&DL, Nội vụ, Công Thương, Tư pháp, Công an, Ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam; và một số chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, xuất bản do Chủ tịch Hội đồng xem xét, lựa chọn.

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ TT-TT.

Quyết định nêu rõ, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ xem xét, thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 37 ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, làm cơ sở để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch.

Trước đó, ngày 9-8-2018, Thủ tướng ban hành quyết định 995 giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập 39 Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại quyết định này, Bộ TT-TT đã được giao lập 2 Quy hoạch ngành quốc gia, bao gồm: Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông; và Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top