Thành lập Hội đồng thẩm định di sản văn hóa phi vật thể

0 Nguyễn Đệ
ANTĐ Bộ VH-TT&DL vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể. Hội đồng này có nhiệm vụ xem xét, thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đủ tiêu chuẩn trình Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 
Trước đó, Bộ VH-TT&DL cũng đã đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia bao gồm 12 di sản: Nghệ thuật truyền khẩu sử thi Tây Nguyên; Múa rối nước đồng bằng Bắc bộ; Nghệ thuật Hát giao duyên ví, dặm; Nghệ thuật làm Gốm truyền thống của người Chăm; Nghệ thuật xòe Thái; Nghề làm Tranh dân gian Đông Hồ; Tri thức và kỹ thuật Thổ canh hốc đá của các dân tộc thiểu số ở cao nguyên đá Hà Giang; Nghệ thuật Dù kê của người Khơ me Nam bộ; Nghi lễ Quá tang (lễ Cấp sắc) của người Dao; Nghi lễ Chầu văn của nguời Việt; Nghi lễ Then của người Tày; Tục chơi Bài chòi mùa xuân của người Việt vùng Nam Trung bộ. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top