Tập huấn về đánh bắt thủy sản cho một số hộ dân

0 P.V
(ANTĐ) - Chi cục Thủy sản thành phố Hà Nội vừa thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết và hỗ trợ chuyển nghề cho các hộ dân trước đây chuyên làm nghề khai thác thủy sản bằng xung điện.

Tập huấn về đánh bắt thủy sản cho một số hộ dân

(ANTĐ) - Chi cục Thủy sản thành phố Hà Nội vừa thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết và hỗ trợ chuyển nghề cho các hộ dân trước đây chuyên làm nghề khai thác thủy sản bằng xung điện.

Theo kế hoạch này, Chi cục đã tổ chức tập huấn và hỗ trợ về kỹ thuật nuôi thả theo mô hình nuôi thủy đặc sản, hạch toán kinh doanh cho 30 hộ dân ở các xã Vĩnh Quỳnh, Đại áng và Tả Thanh Oai của huyện Thanh Trì đã cam kết không sử dụng xung điện để khai thác thủy sản. Để việc triển khai được tốt hơn, chi cục phối hợp với chính quyền các huyện, xã thuộc địa bàn Hà Nội mở rộng thống kê, nắm rõ các đối tượng đang sử dụng xung điện nhằm tập trung tuyên truyền và hỗ trợ họ chuyển nghề trong thời gian tới.

Ở Hà Nội hiện nay, việc sử dụng xung điện để khai thác thủy sản vẫn còn khá phổ biến ở nhiều vùng ngoại thành Hà Nội do nhận thức về bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản và vệ sinh an toàn thủy sản của người dân chưa cao. Ngoài ra, hầu hết các cơ sở nuôi thủy sản thương phẩm ở Hà Nội đến nay vẫn chưa sử dụng thuốc thú y thủy sản và các chế phẩm sinh học nhằm xử lý nguồn nước trong quá trình nuôi. ở một số cơ sở, việc kiểm dịch con giống trước khi nuôi chưa được thực hiện đúng quy định.

Những tồn tại này đang ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn lợi thủy sản cũng như năng suất, chất lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thủ đô, đồng thời gây sự nguy hiểm trong khi đánh bắt thủy sản.                        

P.V

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top