Tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật trong CAND

0 Châu Anh
ANTD.VN - Sáng 28-6, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân khu vực miền Bắc. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an chủ trì và là Báo cáo viên tại  Hội nghị.

Tham dự Hội nghị gồm có 350 đại biểu, là đại diện lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác pháp chế các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác pháp chế thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các học viện, nhà trường trong Công an nhân dân khu vực miền Bắc từ tỉnh Thanh Hóa trở ra; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an, Báo cáo viên pháp luật Trung ương thuộc Bộ Công an, đại diện các tổ hội thuộc Chi hội Luật gia Bộ Công an.

ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp trình bày nội dung chuyên đề tại hội nghị tập huấn

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản đã quán triệt về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; phổ biến những nội dung cơ bản của Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Kế hoạch triển khai Đề án và Chỉ thị số 03/CT-BCA ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân.

Việc ban hành các văn bản nêu trên nhằm góp phần củng cố, kiện toàn về tổ chức cán bộ; bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của lực lượng Công an nhân dân; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân hiện nay.

Sau phần khai mạc, Báo cáo viên cũng đã tập trung giới thiệu những vấn đề chung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân; tập huấn cho các đại biểu về nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tuyên truyền miệng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trong Công an nhân dân.

Hội nghị là dịp để các đại biểu được trang bị, bổ sung thêm về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện công tác này trong thời gian tới.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top