Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

0 C.Trung
(ANTĐ) - Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn.

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

(ANTĐ) - Thành ủy Hà Nội vừa có báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn.

Theo đó, nhìn chung, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu và sự cần thiết triển khai cuộc vận động, thông qua đó để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên...

Cuộc vận động ở Hà Nội ngày càng được triển khai nền nếp, chủ động, sáng tạo hơn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Qua đó, góp phần làm chuyển biến về hành động, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục những yếu kém về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

C.Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top