Tạo điều kiện thuận lợi "hút" người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

0 An Nhiên
ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

Trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2021 có khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội.

Theo số liệu của Cục Việc làm, năm 2009 mới chỉ có 5,9 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì tới năm 2015 (khi Luật Việc làm có hiệu lực thi hành) số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp  là 10,3 triệu người, tăng 173% so với năm 2009. Năm 2017, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp  là 11,7 triệu người với số thu là 13.517 tỷ đồng.

Công tác hỗ trợ học nghề dần có chuyển biến tích cực, tính đến hết năm 2017 có khoảng 124 nghìn người được hỗ trợ học nghề. Những ngành nghề người lao động đăng ký học là tin học văn phòng, các nghề về ẩm thực và thẩm mỹ, sửa chữa, lắp ráp máy vi tính, điện dân dụng, điện công nghiệp, thiết kế quảng cáo, lái xe…

Một số địa phương có tỷ lệ người lao động nhận được việc làm theo nghề đã học/tổng số người được hỗ trợ học nghề lớn là: Vĩnh Phúc chiếm trên 90%, Đồng Nai chiếm 55%, Bình Dương chiếm 38,12%…

ảnh 1

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2021 có khoảng 28% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng do số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp ngày càng tăng. Tổng số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp đến hết năm 2017 khoảng  3,6 triệu người. Một số địa phương có số người hưởng trợ cấp thất nghiệp cao là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai, Long An.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, thời gian vừa qua,  không có người sử dụng lao động hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Nguyên nhân tình trạng trên do hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác theo quy định để được hưởng chế độ này. Mặt khác, đây là một chế độ mới, các quy định về điều kiện hưởng rất chặt chẽ nên cũng là một rào cản dẫn đến người sử dụng lao động khó tiếp cận chế độ này.

Thời gian qua, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi, bổ sung trong đó có những quy định mới tạo điều kiện cho người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận tốt hơn với những hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Để cải cách một cách toàn diện, thu hút người lao động, doanh nghiệp tha gia vào các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2021 có khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm theo hướng chú trọng không chỉ các giải pháp xử lý hậu quả đối với người thất nghiệp thông qua việc chi trả trợ cấp thất nghiệp;

Đào tạo nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu việc làm mà cần xây dựng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động nhằm tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách bảo hiểm xã hội cũng như tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top