Hà Nội thực hiện Nghị quyết Trung ương 4:

Tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm

0 Thành Nam
ANTĐ Đó là một nội dung trong kết luận của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại hội nghị lần thứ 11, BCH Đảng bộ TP. 
Ngoài ra, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đã tạo được không khí dân chủ hơn trong Đảng và trong xã hội; khơi dậy được tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi tập thể và từng cá nhân cán bộ, đảng viên; thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trên từng lĩnh vực công tác, có địa chỉ cụ thể, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Đặc biệt, có sự tập trung đi sâu phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra giải pháp khắc phục. Ngay sau kiểm điểm, đã tạo được chuyển biến không chỉ về nhận thức, mà trong cả việc làm.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo, năm 2013, TP phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các nghị quyết của Trung ương, Chương trình số 01 của Thành ủy, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top