Tăng trưởng cho mọi người

0 Đan Thanh
(ANTĐ) - Đã thành thông lệ, cứ vào giữa năm, các nhà tài trợ quốc tế lại gặp gỡ chủ nhà Việt Nam để bàn thảo kế hoạch phát triển năm tới mà phía Việt Nam đặt ra. Năm nay Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam xem xét, cho ý kiến bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, chiến lược phát triển 10 năm (2011-2020) dưới góc độ: tăng trưởng cho mọi người dân.

Tăng trưởng cho mọi người

(ANTĐ) - Đã thành thông lệ, cứ vào giữa năm, các nhà tài trợ quốc tế lại gặp gỡ chủ nhà Việt Nam để bàn thảo kế hoạch phát triển năm tới mà phía Việt Nam đặt ra. Năm nay Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam xem xét, cho ý kiến bản kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, chiến lược phát triển 10 năm (2011-2020) dưới góc độ: tăng trưởng cho mọi người dân.

Lời khuyến nghị cơ bản của các nhà tài trợ - chủ nợ là: “Các chính sách kinh tế - xã hội nên được xem như 2 mặt của đồng tiền, đặc biệt cần đảm bảo rằng, bất bình đẳng trong cơ hội không phương hại đến sự phát triển của Việt Nam”. Vì sao các nhà tài trợ phải nhắc đến “hai mặt của đồng tiền”, nghĩa là phát triển kinh tế nhưng không thể sao nhãng phát triển xã hội?

Bởi vì, theo họ, tới đây sẽ có nhiều thay đổi kinh tế - xã hội sâu sắc, đặc biệt là những thay đổi về cơ cấu sản xuất và hệ thống tổ chức lao động, bên cạnh những thách thức từ bên ngoài. Sau ba năm gia nhập WTO, nhất là từ cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới đến nay, Việt Nam thường nói nhiều, bàn nhiều về “cơ hội và thách thức” từ bên ngoài như thể đó là nguy cơ lớn nhất. Tuy nhiên, hiện nay các nhà tài trợ lại nhấn mạnh, thách thức lớn nhất chính là những thay đổi kinh tế - xã hội sâu sắc.

 Tức là nguy cơ nội tại chứ không phải từ bên ngoài, vì thế cần “soi” vào thực tiễn để kiểm chứng. Bằng chứng nóng hổi nhất là cơn sốt ảo giá đất “ăn theo” Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội khiến bao người phải chăng có nguyên nhân do sự bất bình đẳng trong cơ hội được tiếp cận thông tin chuẩn xác những thay đổi quy hoạch như thế nào, theo hướng nào và thời gian nào?

Tại hội nghị giữa kỳ lần này, các nhà tài trợ bày tỏ “hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam quan tâm đến việc đảm bảo tăng trưởng cho mọi người, nhằm xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững lâu dài hơn, để đảm bảo rằng người dân có thể đóng góp vào sự tiến bộ của đất nước và được hưởng lợi từ đó”.

Cụm từ “tăng trưởng cho mọi người” mà các nhà tài trợ nhắc đến hoàn toàn đối lập với cụm từ “tăng trưởng cho thiểu số”. Nhóm tư vấn các nhà tài trợ chỉ rõ “đảm bảo bình đẳng trong cơ hội chính là làm sao cho các cá nhân và doanh nghiệp được tiếp cận các thị trường và tài nguyên một cách bình đẳng”. Lấy ví dụ tài nguyên đất đai và thị trường địa ốc. Nếu người dân các địa phương cũng như các nhà đầu tư chân chính không có cơ hội tiếp cận thông tin công khai và chính xác về quy hoạch, thì vô hình trung đã “biếu” cơ hội làm giàu cho một thiểu số ngay trên chính mảnh đất này.

Bất bình đẳng sẽ càng sâu sắc hơn chứ không chỉ đơn thuần là khoảng cách giàu nghèo. Đánh giá mục tiêu công nghiệp hóa và đô thị hóa giai đoạn 2011-2020 của nước ta, các nhà tài trợ lưu ý, tương lai sẽ không chỉ có các khu công nghiệp, các đô thị mới, mà còn có 700.000 công việc ở vùng nông thôn sẽ mất đi trong 5 năm tới, kéo theo số thanh niên nông thôn không có đủ lương để sống do thiếu chính sách bài bản hướng đến các thị trường lao động mục tiêu như đào tạo ngành nghề gì, hướng nghiệp gì cho học sinh lớp 9 không lên nổi lớp 10, lớp 12 không vào được đại học?

Câu hỏi lớn được các nhà tài trợ đặt ra là gì? Đó là Chính phủ có kế hoạch gì để đo lường chất lượng tăng trưởng và tăng trưởng cho mọi người? Chừng nào bản chỉnh sửa kế hoạch hành động “Sách lược an sinh xã hội” sẽ được công bố? Những vấn đề này đã được Chính phủ cũng như giới chuyên gia đề cập tới nhiều, đồng thời chính sách giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội đã được đặt ra bài bản, căn cơ và lâu dài.

Đan Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top