CAQ Hoàng Mai:

Tăng sức chiến đấu cho lực lượng bảo vệ dân phố

0 Trung Hiếu
ANTĐ Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng Bảo vệ dân phố về những vấn đề cơ bản trong công tác giữ gìn ANTT, CAQ Hoàng Mai đã mở lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho 285 BVDP trên địa bàn. 
Đây là số lượng BVDP ở các phường chưa được tập huấn do mới được bổ sung, hoặc thay thế những thành viên BVDP không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong quá trình tham gia hoạt động tại lực lượng này. 

Trong chương trình tập huấn kéo dài 3 ngày, các học viên được giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ CATP Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan đến hoạt động của BVDP, qua đó nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc, chế độ chính sách đối với lực lượng BVDP qui định tại NĐ 38/CP của Chính phủ. Được bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ pháp luật sẽ giúp các học viên vận dụng hiệu quả các biện pháp nắm tình hình, phòng ngừa phát hiện và ngăn chặn các hoạt động của tội phạm, TNXH; tăng sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở trong tình hình mới.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top