Tăng khả năng chi an sinh xã hội

0 Ngọc Quý - Hồng Tuấn
(ANTĐ) - Sáng qua (11-11), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. Với 84,58% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết quan trọng này.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010:

Tăng khả năng chi an sinh xã hội

(ANTĐ) - Sáng qua (11-11), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010. Với 84,58% số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết quan trọng này.

Đảm bảo an sinh xã hội là mục tiêu quan trọng
để phát triển bền vững

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ trường hợp tăng thu ngân sách nói chung, tăng thu từ dầu thô nói riêng và tăng số chuyển nguồn so với dự toán, Chính phủ phải báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến theo quy định của pháp luật theo hướng ưu tiên trước hết và chủ yếu cho việc giảm bội chi ngân sách.

Cùng với đó, một số nhu cầu cấp bách phát sinh về đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Trong trường hợp đã chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực phấn đấu mà hụt thu, không bảo đảm chi đầu tư phát triển thì Chính phủ phải báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về phương án xử lý.

Tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) dự kiến năm 2010 là 461.500 tỷ đồng, bằng 23,9% tổng sản phẩm trong nước. Tính cả 1.000 tỷ đồng thu chuyển nguồn năm 2009 sang năm 2010 thì tổng số thu cân đối NSNN là 462.500 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối NSNN là 582.200 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN được Quốc hội thông qua là 6,2% tổng sản phẩm trong nước, tương đương 119.700 tỷ đồng.

Qua thảo luận, tiếp thu và chỉnh lý, Quốc hội đồng ý năm 2010 phát hành 56 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để đầu tư các dự án, công trình thuộc lĩnh vực và danh mục đã được quyết định đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, theo Nghị quyết của Quốc hội và sẽ có sự điều chuyển vốn giữa các dự án, công trình cho phù hợp với tiến độ và khả năng hoàn thành.

Vấn đề này được các đại biểu đặc biệt quan tâm, nhất là hiệu quả giải ngân vốn từ nguồn này. Do vậy, Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu Chính phủ xây dựng phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 và báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

Song song với việc thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ ngân sách, Quốc hội thông qua điều khoản về việc tiếp tục cải cách tiền lương, tăng mức lương tối thiểu từ 650 nghìn đồng, lên 730 nghìn đồng. Mức lương này được bắt đầu tính từ 1-5-2010. Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua việc tăng khả năng bảo đảm chi an sinh xã hội, nông nghiệp và nông thôn, quốc phòng, an ninh. Ngân sách Nhà nước cũng cần có ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách, hoàn thành trong năm 2010-2011 và cần tập trung vào các địa phương nghèo, chưa cân đối được ngân sách.

Nghị quyết của Quốc hội cho thấy, nhằm tăng cường khả năng thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010, ủy ban Thường vụ Quốc hội và ủy ban Tài chính - Ngân sách cùng với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban khác của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và trực tiếp các đại biểu Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện ngân sách Nhà nước một cách thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm, dựa trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Các ĐBQH tán thành những giải pháp thực hiện dự toán NSNN năm 2010, do Chính phủ trình và kiến nghị của ủy ban Tài chính - Ngân sách. Qua đó, Chính phủ cần chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa linh hoạt có kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu tăng thu, triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả chi, phấn đấu giảm bội chi NSNN năm 2010 xuống dưới 6,2%, hướng tới giảm dần trong các năm sau. Mặt khác, cần chủ động phối hợp một cách đồng bộ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu tổng quát về kinh tế - xã hội năm 2010.

Ngọc Quý - Hồng Tuấn

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top