“Tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình, giảm tham nhũng”

0 Văn Trường

ANTĐ Đó là chủ đề của Chương trình sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam - VACI năm 2013 được Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức. 

 Với mục đích khuyến khích các cơ quan, tổ chức, nhất là các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư ở cấp cơ sở tham gia vào công tác phòng chống tham nhũng thông qua việc xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án sáng tạo về phòng chống tham nhũng với sự hỗ trợ của chương trình.

VACI 2013 đã lựa chọn trao giải cho 24 đề án trong tổng số 130 đề án tham dự chương trình. Sáng 23-12, nhằm tổng kết, đánh giá lại các đề án đã thực hiện trong 2 năm 2013-2014, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đã tổ chức tổng kết nhằm giúp các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức phi Chính phủ đang thực hiện đề án có dịp học hỏi kinh nghiệm, góp phần vào việc phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay tại Việt Nam.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top