Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng song hành với bố trí cán bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả

0 Hoàng Phong
ANTD.VN - Sáng 15-6, tại Công an tỉnh Hà Nam, Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng, chính trị CAND 6 tháng đầu năm 2020 khu vực phía Bắc. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị; Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Học viện, Nhà trường, đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương các tỉnh phía Bắc.

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và chương trình công tác Đảng, công tác chính trị để triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ và mục tiêu, yêu cầu đề ra.

ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tập trung tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp trong CAND, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố tinh thần đoàn kết sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên trong mỗi đảng bộ và cơ bản đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

Tham mưu đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Bác Hồ; tích cực chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND. 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả…

ảnh 2Đồng chí Thứ trưởng biểu dương những thành tích, kết quả cũng như chỉ rõ tồn tại, hạn chế và yêu cầu các đơn vị, Công an các địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được các đơn vị, Công an địa phương chú trọng; triển khai quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là quy định của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tổ chức các chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức thực hiện; thực hiện tốt công tác nắm, giải quyết tình hình tư tưởng của CBCS; triển khai các biện pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phong trào thi đua đặc biệt được đơn vị và Công an các địa phương tổ chức sâu rộng với những nội dung, hình thức đổi mới, sáng tạo; trong đó tập trung chỉ đạo tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, biểu dương gương “người tốt, việc tốt” tiến tới Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII; kịp thời phát động học tập những tấm gương dũng cảm trong công tác, chiến đấu. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của lực lượng CAND được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, trong đó chú trọng kiểm tra chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, chấp hành Điều lệnh và quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sĩ CAND.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng tập trung dành nhiều thời gian phân tích rõ những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân dẫn tới sự hạn chế trên một số mặt công tác. Qua những tham luận thắng thắn, trách nhiệm, các đơn vị đã cùng đưa ra những biện pháp giải quyết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng chính quy, ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Nhiều tham luận có giá trị cao, "soi chiếu" dưới những góc nhìn mới, nêu bật được cách làm hay, những điển hình tiên tiến, phù hợp với tình hình thực tế, đơn vị, địa phương…

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường “tự soi, tự sửa”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương các ý kiến tham luận tại Hội nghị rất thắng thắn, tập trung; tập trung đánh giá những kết quả, thành tích nổi bật, những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất các biện pháp giải quyết.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng, coi đây là lĩnh vực công tác quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp theo Quy định số 192 ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an, với yêu cầu cải cách hành chính và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

ảnh 3

Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sát của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và Thượng tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành

Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Thượng tướng, Thứ trưởng lưu ý, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong Đảng. Cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp cần bám sát chỉ đạo của Đảng cấp trên, chuẩn bị chu đáo các khâu tổ chức đại hội theo đúng quy trình, hướng dẫn, nhất là về nhân sự cấp ủy các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, trách nhiệm của mình, từ đó là kim chỉ nam cho tư duy và hành động.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị cũng như Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của ngành…

Đồng chí Thứ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh phải gắn chặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện đồng bộ công tác lựa chọn, đào tạo, bố trí sắp xếp cán bộ, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện chế độ, chính sách đối với các cán bộ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điều lệnh CAND, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống của CBCS Công an…

ảnh 4Các đại biểu tham gia hội nghị tập trung phân tích, đánh giá sâu những tồn tại, khó khăn, và đặc biệt thống nhất đề ra biện pháp giải quyết hiệu quả 

“Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn lực lượng CAND gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào, cuộc vận động, tạo động lực cho CBCS thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng tìm chọn và tích cực tuyên truyền, nhân rộng các gương điền hình tiến trong công tác, chiến đấu…”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ.

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng quán triệt các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đề cao vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; thường xuyên “tự soi, tự sửa”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tác phong công tác chính quy, ứng xử có văn hóa, thực sự là tấm gương sáng cho CBCS cấp dưới học tập, noi theo.

ảnh 5Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao ý thức chính trị...cho CBCS của các đơn vị, Công an các địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả trong thời gian qua

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top