Tăng chi phí cho bảo vệ môi trường Hà Nội

0 Thành Nam
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản tăng vốn điều lệ của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội lên mức 50 tỷ đồng do ngân sách thành phố cấp và 100 nghìn USD tiếp nhận từ dự án quốc gia VIE/97/007.

Tăng chi phí cho bảo vệ môi trường Hà Nội

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản tăng vốn điều lệ của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội lên mức 50 tỷ đồng do ngân sách thành phố cấp và 100 nghìn USD tiếp nhận từ dự án quốc gia VIE/97/007.

Những hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được hỗ trợ tốt hơn

Cũng theo văn bản này, vốn hoạt động của quỹ dần dần sẽ được bổ sung từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, khí thải, chất thải rắn, khai thác khoáng sản và các loại phí môi trường khác... cũng như tiền đền bù thiệt hại về môi trường thu của các tổ chức, cá nhân vi phạm. Quỹ có trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trên địa bàn Hà Nội dưới các hình thức cho vay lãi suất ưu đãi; hỗ trợ lãi suất vay vốn. Trước đây, vốn điều lệ của quỹ chỉ là 20 tỷ đồng, khó đáp ứng được nhu cầu vay của doanh nghiệp.                  

Thành Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top