Tận dụng hệ thống mạng giáo dục hỗ trợ hoạt động địa phương

0 Duy Anh
(ANTĐ) - Trong hướng dẫn về triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin đối với các cấp học, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và họp qua web và qua điện thoại giữa Bộ GD-ĐT với các Sở GD-ĐT; giữa các Sở GD-ĐT, các Phòng GD-ĐT với các đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc.

Tận dụng hệ thống mạng giáo dục hỗ trợ hoạt động địa phương

(ANTĐ) - Trong hướng dẫn về triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin đối với các cấp học, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và họp qua web và qua điện thoại giữa Bộ GD-ĐT với các Sở GD-ĐT; giữa các Sở GD-ĐT, các Phòng GD-ĐT với các đơn vị, cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc.

Với việc trang bị này, các Sở GD-ĐT và các Phòng GD-ĐT cần chủ động khai thác tối đa hệ thống họp qua mạng giáo dục cho các hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; tổ chức hội thảo, dự giờ giảng, lớp học ảo e-Learning, giáo dục thường xuyên, bảo vệ luận án, đề án, họp phổ biến công tác.

Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả đầu tư và khai thác mạng giáo dục, đồng thời góp phần triển khai chủ trương đưa thông tin về xã, về thôn bản của Chính phủ, Bộ GD-ĐT khuyến khích các Sở GD-ĐT và các phòng GD-ĐT khai thác hệ thống họp qua mạng giáo dục để hỗ trợ phục vụ cho các hoạt động tương tự của UBND và cơ quan Đảng tại các địa phương, nhất là những vùng khó khăn.                           

Duy Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top