Tạm dừng các dự án không khả thi

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa ban hành chỉ thị về thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc ngành.

Tạm dừng các dự án không khả thi

(ANTĐ) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa ban hành chỉ thị về thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc ngành.

Bộ Xây dựng yêu cầu cân đối lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2008, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với  khả năng cân đối nguồn lực của đơn vị trước tình hình giá cả thị trường đang có nhiều biến động. 

Các doanh nghiệp rà soát ngay các dự án đang triển khai và dự án đang chuẩn bị đầu tư, dừng triển khai các dự án không có hiệu quả, không khả thi, không đủ điều kiện thực hiện nhằm tập trung vốn để hoàn thành các dự án đầu tư sắp hoàn thành, dự án có khả năng phát huy hiệu quả sớm.

Đối với hoạt động xây lắp, Bộ Xây dựng yêu cầu không nhận thầu thực hiện các công trình chưa đủ thủ tục, thiếu vốn, khó khăn trong việc GPMB, giá cả không hợp lý.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top