Sức nặng lá phiếu trước nhân dân

0 Đặng Hữu Cự
ANTĐ Kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII sẽ đi vào lịch sử nghị trường với những chương trình nghị sự quan trọng và đặc biệt hơn đây là lần đầu tiên QH lấy phiếu tín nhiệm 49 chức danh quan trọng được QH bầu hoặc hoặc phê chuẩn. Lấy phiếu tín nhiệm được coi là đổi mới quan trọng trong hoạt động của QH, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực thi quyền giám sát của QH với các vị trí chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Với trọng trách đại diện cho hàng triệu cử tri trong cả nước, lá phiếu tín nhiệm của mỗi ĐBQH vì thế mà đều mang nặng trách nhiệm lớn lao với chủ trương đổi mới của Đảng, với nguyện vọng của nhân dân về bộ máy lãnh đạo có trách nhiệm và hiệu quả. Có thể nói lá phiếu lần này thể hiện đầy đủ nhất “ý Đảng, lòng dân” về giám sát hiệu quả của những người giữ trọng trách trong bộ máy công quyền.

Mong muốn của Đảng, của nhân dân là các ĐBQH đưa ra kết quả một cách công tâm nhất, có trách nhiệm cao nhất để chủ trương lớn của Đảng thực sự có ý nghĩa và sự giám sát của nhân dân thông qua quyền giám sát mà cử tri giao cho các ĐBQH ngày càng sát sao hơn, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của bộ máy Quốc hội, Nhà nước, và Chính phủ.

Với phương thức lấy phiếu tín nhiệm đối với 49 vị trí chủ chốt được QH bầu hoặc phê chuẩn, mỗi ĐBQH sẽ trở thành một “trọng tài” mà kết quả được đưa ra chủ yếu dựa vào sự công tâm của mỗi vị đại biểu. Cử tri cả nước đang quan tâm ở mức độ cao nhất đối với sự đánh giá của các ĐBQH - những người thay mặt mình thể hiện trách nhiệm lớn lao đối với đất nước.

Lá phiếu tín nhiệm do từng ĐBQH bầu chọn nhưng qua đó lại thể hiện mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm lần này. Vì thế, cử tri cả nước đặt niềm tin vào “cái tâm”, “cái tầm” của người đại diện cho mình trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Đây cũng là cách để những người được lấy phiếu tín nhiệm tự “soi” lại mình trước sự tín nhiệm của cử tri để tiếp tục phấn đấu, trau dồi phẩm chất, nâng cao năng lực lãnh đạo và ngày càng nâng cao hiệu quả công tác.

Cử tri cả nước tin tưởng chắc chắn rằng với sự sàng lọc công tâm như vậy, bộ máy lãnh đạo sẽ hoạt động một cách có hiệu quả hơn, sẽ có những chủ trương, chính sách và hành động ngày càng hợp lòng dân hơn.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top