Sửa đổi, bổ sung 40 nội dung của Luật Đất đai

0 Chính Trung
(ANTĐ) - Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa cho biết, sẽ có 40 nội dung của Luật Đất đai 2003 được sửa đổi, bổ sung trong đợt này, tập trung vào 3 nội dung chính: Quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất; định giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính về quản lý sử dụng đất đai.

Sửa đổi, bổ sung 40 nội dung của Luật Đất đai

(ANTĐ) - Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa cho biết, sẽ có 40 nội dung của Luật Đất đai 2003 được sửa đổi, bổ sung trong đợt này, tập trung vào 3 nội dung chính: Quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất; định giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính về quản lý sử dụng đất đai.

Về thu hồi đất, sửa đổi theo hướng Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế trong tất cả các trường hợp, bỏ cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận với người sử dụng đất; phương án 2 là giữ nguyên cơ chế thu hồi đất theo luật hiện hành và sửa đổi, luật hóa các quy định về thu hồi đất tại các Nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp GCN cho người sử dụng đất hoặc sử dụng tài sản gắn liền với đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp có thẩm quyền.

Về giá đất, trong trường hợp vẫn quy định khung giá đất thì định kỳ 5 năm 1 lần rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh giá các loại đất để trình Thủ tướng ban hành.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top