Sử dụng đúng mục đích phản hồi của sinh viên

0 Bảo Anh
ANTĐ Bộ GD-ĐT cho biết, các cơ sở giáo dục đại học bắt buộc phải đưa việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên thành hoạt động thường xuyên với từng học phần. 
Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cũng cho rằng sinh viên cần hiểu rõ mục đích và trung thực trong việc đưa ra thông tin phản hồi. Các trường cũng cần đưa ra quy trình cụ thể trong quá trình thu nhận và xử lý những thông tin này. Thông tin phản hồi từ người học về giảng viên phải được xử lý khách quan, trung thực và sử dụng đúng mục đích.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top