Sử dụng điện, nước lãng phí phải bồi thường

0 Phú Hà
(ANTĐ) - Tình trạng sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm theo kiểu “cha chung không ai khóc” thường  diễn ra trong cơ quan, đơn vị hiện nay. Nhưng khi xem xét để quy trách nhiệm thì chẳng thuộc về ai...

Sử dụng điện, nước lãng phí phải bồi thường

(ANTĐ) - Tình trạng sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm theo kiểu “cha chung không ai khóc” thường  diễn ra trong cơ quan, đơn vị hiện nay. Nhưng khi xem xét để quy trách nhiệm thì chẳng thuộc về ai...

Nhiều cơ quan, đơn vị (nhất là đơn vị hành chính) đã hô hào, hoặc có khẩu hiệu tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm... Nhưng việc sử dụng điện nước, văn phòng phẩm... như thế nào là tiết kiếm, việc xử lý đối với những cá nhân gây lãng phí trong sử dụng ra sao thì chưa nới nào đưa ra được quy định cụ thể.

Chống thất thoát, lãng phí điện.

Đó là những hạn chế của các đơn vị, cơ quan, vì vậy việc hô hào chống lãng phí trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm vẫn chỉ là khẩu hiệu chung chung mà thôi.

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định rõ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra lãng phí trong quản lý sử dụng điện, nước; trong quyết định mua sắm văn phòng phẩm... thì phải bồi thường phần đã để lãng phí và bị xử lý kỷ luật.

Phú Hà

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top