Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh bia

0 Vân Hằng
ANTĐ Theo dự thảo Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh bia đang được Bộ Công Thương soạn thảo, bên cạnh việc tuân thủ các yêu cầu chung, cơ sở sản xuất bia phải tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu đối với quá trình sản xuất, trang thiết bị, dụng cụ; yêu cầu đối với người trực tiếp sản xuất thực phẩm và quá trình bảo quản, vận chuyển. 
Phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản dùng trong quá trình sản xuất bia phải thuộc danh mục được phép sử dụng và đúng giới hạn theo quy định của Bộ Y tế, còn hạn sử dụng. Bao bì chứa đựng bia phải bảo đảm chắc chắn, an toàn, không thôi nhiễm các chất độc hại, không làm ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm, không bị ô nhiễm các tác nhân gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng và được phép sử dụng để chứa đựng thực phẩm… Bên cạnh đó, bia đưa ra thị trường phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top