Sĩ quan Công an là giáo sư, phó giáo sư... có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ

0 An Nhiên
ANTD.VN - Từ ngày 25-7, sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Đối với chức danh giáo sư, thời hạn này có thể lên tới 10 năm.

ảnh 1

Sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có thể kéo dài tuổi phục vụ để giảng dạy

Từ ngày 25-7 tới, Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân sẽ chính thức có hiệu lực. Theo nghị định, tuổi phục vụ trong công an nhân dân với nam là 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Đối với sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong công an nhân dân, tuy nhiên không giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy.

Cụ thể, sĩ quan công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công nghệ ở cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trong Công an nhân dân.

Sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ khi có đủ các điều kiện sau: Đơn vị trực tiếp sử dụng sĩ quan có nhu cầu và còn thiếu biên chế so với ấn định; Có sức khỏe, phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tự nguyện tiếp tục làm việc theo yêu cầu.

Sĩ quan với điều kiện như trên có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 2 năm (24 tháng). Tổng thời gian kéo dài như sau: không quá 10 năm đối với giáo sư; không quá 7 năm đối với phó giáo sư; không quá 5 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Nghị định cũng nêu rõ, trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ, sĩ quan được kéo dài hạn tuổi phục vụ có quyền đề nghị nghỉ làm việc để hưởng chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Về thẩm quyền kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp, Nghị định quy định: Việc thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự, thủ tục kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top