Sẽ xây dựng, cải tạo, nâng cấp 78 chợ

0 Quốc Đô
(ANTĐ) - Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp 78 chợ  trong năm 2011 của Sở Công Thương Hà Nội đã được UBND TP chấp thuận.

Sẽ xây dựng, cải tạo, nâng cấp 78 chợ

(ANTĐ) - Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp 78 chợ  trong năm 2011 của Sở Công Thương Hà Nội đã được UBND TP chấp thuận.

Cảnh mua bán tại chợ ở một xã nghèo của huyện Hoài Đức, Hà Nội

Theo đó, TP sẽ hỗ trợ ngân sách đầu tư xây dựng 39 chợ tại các xã nghèo, xã miền núi và 18 chợ tại 18 xã thực hiện thí điểm theo Đề án xây dựng nông thôn mới. 21 chợ còn lại sẽ do các doanh nghiệp, Hợp tác xã đầu tư xây dựng.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đưa kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp các chợ vào danh mục dự án triển khai trong năm 2011, và dự trù kinh phí hỗ trợ từ ngân sách, báo cáo UBND TP theo quy định.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các nội dung chuẩn bị đầu tư.

Sở Công Thương được giao đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã tập trung tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ trên địa bàn từng địa phương theo danh mục đã được TP chấp thuận, báo cáo TP về tiến độ thực hiện theo định kỳ hàng  tháng, hàng quý, cũng như đề xuất biện pháp đảm bảo các dự án được triển khai đúng tiến độ.

Quốc Đô

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top