Sẽ trình Trung ương Đề án cải cách tiền lương cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang

0 Phương Mai
ANTD.VN - Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Bộ này đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp để trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII xem xét.

ảnh 1

Cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng lương từ 1-7-2017

Bộ Nội vụ cho biết, ngày 14/4/2017,  Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo về triển khai các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và một số nội dung xây dựng 3 Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Căn cứ ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo  tại Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 24/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiền lương nhà nước triển khai xây dựng dự thảo Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp để trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII xem xét.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 12/1/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công;

trình Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ban hành Quyết định số 157/QĐ-BCĐCCTLBHXH ngày 11-3-2017 kèm theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công…

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7/2017, công chức, viên chức sẽ được tăng lương. Cụ thể, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.300.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương sắp xếp, cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên; sử dụng một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn, sau khi thực hiện quy định nêu trên mà vẫn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 thì ngân sách Trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top