Sẽ kiểm soát khí thải xe máy

0 Huệ Chi
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 909/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố. Mục đích nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải xe môtô, gắn máy tại các đô thị loại đặc biệt, đô thị loại 1 và loại 2 trên cả nước. Đề án được chia làm hai giai đoạn.

Sẽ kiểm soát khí thải xe máy

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 909/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án kiểm soát khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố. Mục đích nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí do khí thải xe môtô, gắn máy tại các đô thị loại đặc biệt, đô thị loại 1 và loại 2 trên cả nước. Đề án được chia làm hai giai đoạn.

Xe mô tô vẫn là phương tiện phổ biến tại các đô thị

Giai đoạn đầu, từ năm 2010-2013, sẽ tập trung thực hiện tại 2 đô thị đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, phấn đấu đạt được 20% số người sử dụng xe môtô, xe gắn máy tại 2 thành phố thực hiện kiểm định và bảo dưỡng, sửa chữa xe môtô, xe gắn máy đạt tiêu chuẩn khí thải. Ngoài ra, sẽ hình thành mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe môtô, gắn máy với ít nhất 100 cơ sở tại Hà Nội và 150 cơ sở tại TP.HCM. Mặt khác, đào tạo, tập huấn cho ít nhất 500 cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ tại thành phố này.

Giai đoạn hai, từ năm 2013-2015 sẽ thực hiện kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải từ 80-90% số lượng xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại 2 thành phố. Mở rộng mạng lưới kiểm định để thực hiện kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải 60% số lượng xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các thành phố, đô thị loại 1 và loại 2.

Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì cùng các bộ, ngành hữu quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia về xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đáp ứng được yêu cầu quản lý; từng bước hình thành và phát triển mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy chủ yếu dựa trên hệ thống các trung tâm đăng kiểm ôtô đang lưu hành và các đại lý được ủy quyền chính thức của các công ty sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy.

Huệ Chi

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top