Sẽ hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới trong năm 2011

0 Ngân Tuyền
(ANTĐ) - Bộ NN&PTNT cho biết, sau khi Chính phủ có chủ trương đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên cả nước, đến thời điểm này, đã có 45/63 tỉnh có báo cáo về thực trạng quy hoạch nông thôn gửi về Bộ NN&PTNT cùng Bộ Xây dựng để xem xét các tiêu chí và tự lựa chọn các xã xây dựng NTM.

Sẽ hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới trong năm 2011

(ANTĐ) - Bộ NN&PTNT cho biết, sau khi Chính phủ có chủ trương đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên cả nước, đến thời điểm này, đã có 45/63 tỉnh có báo cáo về thực trạng quy hoạch nông thôn gửi về Bộ NN&PTNT cùng Bộ Xây dựng để xem xét các tiêu chí và tự lựa chọn các xã xây dựng NTM.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia thì trong số các báo cáo gửi về, chỉ có 52,7% đủ tiêu chuẩn để xây dựng NTM, còn lại 47,3% (tương đương 877 xã) cần phải điều chỉnh lại quy hoạch hiện có để đúng theo các tiêu chí NTM. Cũng theo Bộ NN&PTNT, Bộ này và Bộ Xây dựng đã thống nhất, kế hoạch đến cuối năm nay sẽ hoàn thiện quy hoạch khoảng 3.490 xã NTM và năm 2011 sẽ tiếp tục hoàn thiện nốt 3.560 xã. Cuối năm 2011, sẽ hoàn thiện toàn bộ quy hoạch các xã NTM trong cả nước.

Ngân Tuyền

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top