Sẽ giảng dạy nếp sống văn minh cho học sinh 

0 Quốc Đô
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” cho học sinh Hà Nội.

Từ tháng 9-2010

Sẽ giảng dạy nếp sống văn minh cho học sinh 

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” cho học sinh Hà Nội.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện và tổ chức lựa chọn các đơn vị để triển khai thực hiện nội dung của đề án theo đúng quy định.

Đồng thời hoàn thiện các nội dung chương trình giảng dạy bộ tài liệu này trong nhà trường, và chịu trách nhiệm tổ chức biên soạn, xuất bản, tuyên truyền bộ tài liệu đảm bảo chất lượng, nội dung đưa vào giảng dạy trong hệ thống các trường phổ thông.

Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” nhằm tuyên truyền, giảng dạy, giáo dục nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của học sinh về xây dựng nếp sống thanh lịch - văn minh, phong cách thanh lịch- văn minh trong các trường phổ thông ở Hà Nội. Ngoài ra, chương trình còn giảng dạy cho học sinh về cách giao tiếp; ứng xử nơi công cộng và ứng xử với thiên nhiên môi trường.

Theo dự kiến, bắt đầu từ tháng 9-2010, các lớp ở cấp tiểu học sẽ được học 8 tiết trên lớp/năm còn các lớp 6,7,8,9,10,11 sẽ được học 6 tiết trên lớp/năm.

Quốc Đô

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top