Sẽ chỉ có một loại giấy chứng nhận thay cho "sổ hồng", "sổ đỏ"

0 Phương Anh
(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn  truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc nghiên cứu cấp 1 loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sẽ chỉ có một loại giấy chứng nhận thay cho "sổ hồng", "sổ đỏ"

(ANTĐ) - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn  truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc nghiên cứu cấp 1 loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Một giấy chứng nhận nhà đất sẽ giảm phiền hà cho người dân

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu thống nhất phương án này để thực hiện các Nghị quyết 07/2007/QH12 của Quốc hội và Nghị quyết 02/2008/NQ-CP của Chính phủ. Hiện có 2 loại giấy tờ chính liên quan đến đất đai là "sổ đỏ" (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và "sổ hồng" (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở).

Nghị quyết 07/2007/QH12 của Quốc hội yêu cầu thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên cơ sở Luật Đất đai, giao cho một cơ quan làm đầu mối thực hiện; đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phấn đấu đến năm 2010 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các loại đất trên phạm vi toàn quốc.

Tại Nghị quyết 02/2008/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan trình phương án sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng thống nhất cấp một loại giấy chứng nhận cả quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

Phương Anh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top