Sẽ cấp đủ mã số thuế đúng hạn

0 Hùng Anh (Ghi)
(ANTĐ) - Luật Thuế TNCN đã được triển khai, tuy nhiên để luật được áp dụng một cách hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý, thì từ nay tới cuối năm Tổng cục Thuế còn nhiều việc phải giải quyết và rút kinh nghiệm. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Phạm Văn Huyến đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân:

Sẽ cấp đủ mã số thuế đúng hạn

(ANTĐ) - Luật Thuế TNCN đã được triển khai, tuy nhiên để luật được áp dụng một cách hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý, thì từ nay tới cuối năm Tổng cục Thuế còn nhiều việc phải giải quyết và rút kinh nghiệm. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, ông Phạm Văn Huyến đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

- PV: Những yếu tố nào tác động mạnh tới hiệu quả thực hiện Luật Thuế TNCN, thưa ông?

- Để thực hiện Luật Thuế TNCN có hiệu quả, một trong những yếu tố quan trọng được xác định là quản lý tốt và đúng đối tượng kê khai nộp thuế. Trên cơ sở đó thực hiện cấp mã số thuế. Thời gian vừa qua, có nhiều ý kiến bức xúc về vấn đề cấp mã số thuế, đến nay ngành thuế đã triển khai nhiều biện pháp để kịp thời cấp mã số thuế cho các đối tượng người làm công ăn lương cũng như các đối tượng thuộc diện nộp thuế TNCN, tới cuối năm sẽ cấp đầy đủ mã số thuế cho người nộp thuế. Dự tính có khoảng 14 triệu đối tượng trong đó 10 triệu là người làm công ăn lương.

Thu nhập 6 tháng đầu năm được miễn thuế có tác động nhiều tới việc quyết toán thuế cuối năm

- PV: Để quản lý tốt số đối tượng trong diện phải nộp thuế TNCN cần có những công cụ gì?

- Theo kinh nghiệm của các nước, để quản lý đối tượng nộp thuế cần có một hệ thống dữ liệu tốt và ứng dụng chương trình phần mềm quản lý thuế TNCN. Hệ thống này đảm bảo tích hợp các cơ sở dữ liệu của người nộp thuế từ các khoản tiền công, tiền lương và các nguồn chi trả. Thông qua đó, có điều kiện quản lý đầy đủ và đúng với số thu nhập phải tính thuế.

Ngành thuế Việt Nam cũng có kế hoạch nhằm tiếp cận với chương trình hiện đại hóa trong quản lý thuế, việc đầu tiên là nghiên cứu và triển khai mua phần mềm thuế TNCN. áp dụng phần mềm này sẽ góp phần tiếp cận được với kinh nghiệm quản lý thuế hiện đại của các nước.

- PV: Với số đối tượng phải nộp thuế khá lớn, việc quản lý được thực hiện như thế nào?

Ông Phạm Văn Huyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
- Hiện nay chúng ta chưa triển khai được phần mềm và chưa áp dụng được việc kê khai thuế điện tử nên vẫn phải kê khai thuế qua các hình thức truyền thống. Các đơn vị chi trả kê khai và nộp thuế thay cho người nộp thuế, tới cuối năm trên cơ sở hợp cộng các phần thu nhập sẽ thực hiện quyết toán thuế. Do đó, công việc kê khai và quyết toán thuế sẽ có khối lượng công việc lớn và phức tạp.

- PV: Việc quyết toán thuế cuối năm có gì khó khăn?

Quyết toán thuế TNCN năm 2009 sẽ khá phức tạp vì phải theo dõi tiếp những nguồn thu nhập của 6 tháng đầu năm không phải nộp thuế nhưng có thể nhận được từ các tháng cuối năm thì vẫn phải xác định là nguồn không phải nộp thuế. Đối với nguồn thu nhập phải kê khai nộp thuế vào tháng 12 lại rơi vào năm sau, do đó đây cũng là vấn đề ảnh hưởng tới dự toán thu ngân sách.

Khi quyết toán thuế thu nhập đối với tiền công tiền lương phải áp dụng công thức xác định thu nhập của 6 tháng cuối năm và chia bình quân cho 6 tháng thay vì chia cho 12 tháng như trước đây. Do đó, phải áp dụng một chương trình riêng để tính thuế  bình quân cho 6 tháng để xác định thu nhập chịu thuế của mỗi người. Trên cơ sở đó mới quyết toán thuế được tốt.

Hùng Anh (Ghi)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top