Sắp thanh tra việc phòng ngừa, xử lý các vụ bạo lực và xâm hại trẻ em

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung vừa ký ban hành Kế hoạch thanh tra liên ngành công tác bảo vệ trẻ em năm 2019. Theo đó, trong tháng 6-2019, Ủy ban quốc gia về trẻ em sẽ kiểm tra, thanh tra các địa phương về công tác bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục, bạo lực học đường...

ảnh 1

Ủy ban quốc gia về trẻ em sẽ tiến hành thanh tra việc phòng ngừa, xử lý các vụ bạo lực và xâm hại trẻ em trong tháng 6

Theo kế hoạch, việc kiểm tra, thanh tra tập trung vào việc thực hiện Luật trẻ em, chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em phát sinh thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình về bảo đảm quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; đề xuất các giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác trẻ em.

Các nội dung kiểm tra cụ thể gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành văn bản; phân công, phối hợp và triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm quyền của trẻ em theo trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, an toàn thực phẩm cho trẻ em.

Việc bố trí nguồn lực (nhân lực và kinh phí) để thực hiện công tác trẻ em và lồng ghép thực hiện chỉ tiêu về trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương. Việc kiện toàn, hướng dẫn hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành, nhóm chuyên trách/thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã và bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.

Ngoài ra, công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân và trẻ em về bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em cũng là nội dung cần kiểm tra.

Trong tháng 6, Ủy ban quốc gia về Trẻ em sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra tại 2 bộ, ngành và 7 tỉnh, thành phố. Mỗi đoàn kiểm tra liên ngành do 1 thành viên Ủy ban làm trưởng đoàn và đại diện các bộ, ngành, tổ chức thành viên tham gia.

Cùng với việc kiểm tra, Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành thanh tra tại một số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập của 3 tỉnh, thành phố. Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra tại các cơ sở trợ giúp xã hội (có chức năng cho con nuôi người ngoài) của 3 tỉnh, thành phố trong Quý 3/2019.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top