Sáng tạo trong công việc, nâng cao chất lượng công tác dự báo

0 Châu Anh
ANTD.VN - Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại Lễ ký kết quy chế giao ước thi đua của Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội chiều 22-2.

Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội gồm 10 đơn vị thuộc khối xây dựng lực lượng - hậu cần - kỹ thuật. Sau khi nghe đại diện Phòng Tham mưu CATP - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 thông tin về nội dung thi đua, quy chế, cách chấm điểm, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị các đơn vị quán triệt để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của từng đơn vị.

Đồng thời khẳng định, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 cần nhận thức sâu sắc rằng, năm 2019 và những năm tiếp theo đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

ảnh 1

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại lễ ký giao ước thi đua của Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội

Do đó, phong trào thi đua cần thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá như tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính theo hướng 4 hóa “hạt nhân hóa lãnh đạo; chuẩn quy hóa văn bản pháp quy; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tự giác hóa tổ chức thực hiện”; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cũng yêu cầu, căn cứ vào những nội dung thi đua được ký kết các đơn vị trong Cụm thi đua cần phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình trên các mặt công tác, từ đó tham mưu hiệu quả các biện pháp, giải pháp trên các lĩnh vực.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy mới; tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình công tác; phân công, phân cấp cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn; chức danh, tiêu chuẩn chức danh; thực hiện có hiệu quả kế hoạch tương tác với nhân dân của CATP, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Làm tốt công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật; công tác pháp chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nghiên cứu khoa học.

ảnh 2

Chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đại diện đơn vị ký giao ước thi đua

“Các đơn vị trong cụm cần nâng cao hiệu quả công tác công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy toàn diện trên các mặt công tác, đặc biệt chú trọng xây dựng và triển khai Trung tâm thông tin chỉ huy của CATP toàn diện, căn bản cả về tổ chức bộ máy và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại với mô hình tổ chức mới.

Xây dựng, triển khai kênh tương tác trực tuyến giữa người dân với lực lượng Công an Thủ đô qua số điện thoại "Hotline" và trên Cổng Thông tin điện tử Công an Thành phố nhằm nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là liên quan đến thủ tục hành chính, giải đáp pháp luật; tiếp nhận, tố giác, tin báo tội phạm” - Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top