Rừng lạ

0 Đào Cốc Lục Tiên
(ANTĐ) - Đầu năm mới, Trùm Sò đến báo cáo Quan Huyện:

Rừng lạ

(ANTĐ) - Đầu năm mới, Trùm Sò đến báo cáo Quan Huyện:

- Thưa anh, nghe nói tại khu vực trung du có đền Mẫu rất linh thiêng, mời anh đi lễ, nhân thể hưởng ứng Tết trồng cây luôn ạ.

- Được. Chú cho đào sẵn hố, chuẩn bị cây cối, nước tưới đầy đủ. Mai đi luôn.

Trùm Sò vừa quay gót ra đến cửa thì bị Quan Huyện gọi giật lại:

- Chú chuẩn bị xe ô tô luôn nhé. Nhớ là xe tàng tàng thôi. Không dùng xe công.

Trùm Sò nhận “chỉ” và triệu tập toàn bộ nhân viên đến lo việc trồng cây, lễ chùa.

- Hến lo đồ lễ. Nghêu đi thuê xe. ốc tìm mua cây.

- Tôi mù biết cây gì mà mua?

- Cứ đa mà trồng. Chú mua 2 cây. Đa trồng vừa dễ sống, vừa là “cây có thần” gắn với nơi linh thiêng.

- Nhưng sao lại 2 cây?

- Thì một cho Quan Huyện, một cho tôi. Thế mà cũng hỏi.

- Mấy khi lên được nơi địa linh, cho tôi trồng một cây...

- Tôi cũng trồng. Nghêu và Hến cũng nhất loạt đề nghị.

- Duyệt luôn – Trùm Sò khoát tay phán.

Hôm sau, bầu đoàn thê tử nhà Quan Huyện và công ty của Trùm Sò rầm rập phóng đi. Sau khi cúng lễ cầu xin đủ thứ, cả đoàn tiến đến khu vực trồng cây. Bất chợt ai nấy đều đưa tay dụi mắt, tưởng trông gà hóa cuốc.

Nghêu kêu to: - Thôi chết rồi. Ai cũng muốn trồng cây đa cho “có thần”, cho dễ sống nên mới ra cảnh này.

- Lại còn trồng đúng khoảng cách 5m một cây nữa.

- Thì sao?

Câu hỏi của Quan Huyện làm cả đoàn ngớ người.

- Dạ, đa là cây có tán rất lớn. Nếu cứ trồng 5m một cây thế này, lớn lên cành sẽ đan vào nhau thành một “khối đa khổng lồ” mất...

Không để Nghêu giải thích hết, Trùm Sò hỏi Quan Huyện:

- Thưa anh có phải đổi cây khác không ạ?

- Sao lại đổi. Thêm mấy cây đa của mình thì có sao.

Trùm Sò khúm núm tiếp lời:

- Dạ, người ta trồng rừng lim, rừng thông, rừng bạch đàn. Mình trồng rừng đa cho nó lạ anh ạ.

Đào Cốc Lục Tiên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top