Quyết tâm cao nhất xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

0 Nhóm PV Nội chính
ANTD.VN - Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn xác định xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự CAND

Chiều 7-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2018 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng CAND năm 2018.

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng lẵng hoa, chúc mừng hội nghị thành công tốt đẹp

Đến dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội…; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP. Hà Nội…

ảnh 3Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

ảnh 4Toàn cảnh hội nghị, chiều 7-8

Trọng tâm, là thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hội nghị có nhiệm vụ công bố mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an và đánh giá những vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất đang đặt ra.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; công bố các Quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ.

Các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; nghe báo cáo chuyên đề về lĩnh vực An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng CAND và tập trung thảo luận nhằm thống nhất về nhận thức, chủ trương, giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu cấp bách cần giải quyết từ nay đến cuối năm 2018.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Công an đã chủ động, tích cực, quyết liệt, triển khai chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Quốc phòng, trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; triển khai toàn diện các mặt công tác, nhất là các phương án về an ninh, trật tự, phát hiện, đấu tranh, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp phát sinh; đấu tranh quyết liệt, phá vỡ âm mưu, hoạt động chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, nhất là âm mưu khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Kết quả nổi bật: Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được đẩy mạnh, toàn diện trên tất cả các mặt, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Công tác điều tra, xử lý tội phạm và truy nã tội phạm được tăng cường. Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Chủ động triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Các biện pháp công tác Công an được tập trung triển khai hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhất là xây dựng Luật CAND (sửa đổi) gắn với việc triển khai Nghị quyết số 22 và Đề án 106, Luật An ninh mạng, Luật Đặc xá (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được triển khai trên cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm. Đảng bộ CATW là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII...

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, sớm xây dựng, thực hiện Đề án 106 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đề xuất xây dựng Luật CAND (sửa đổi), Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định 106 về mô hình tổ chức Bộ Công an.

Làm tốt công tác chính trị tư tưởng với cán bộ, chiến sỹ liên quan đến việc triển khai mô hình mới. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ; thực hiện nghiêm các quy định về chính sách cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng.

Công tác hậu cần – kỹ thuật, tài chính, kế toán đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận CAND được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực. Công tác cơ yếu được bảo đảm. Công tác thanh tra được tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ công tác công an.

Ngày mai 8-8, hội nghị tiếp tục thảo luận, tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế, nhất là những bất cập về cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, phân công, phân cấp chịu trách nhiệm giải quyết các vụ việc phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, bất cập trên từng lĩnh vực công tác, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp, giải pháp cụ thể để khắc phục, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong những tháng cuối năm 2018 và trong thời gian tiếp theo..

Các tháng đầu năm 2018, lực lượng CAND đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm (phạm pháp hình sự giảm 0,17%); điều tra, khám  phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (79,5%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 9,5%).

Đã điều tra, xử lý 54.944 vụ phạm tội (trong đó, tội phạm hình sự: 20.515 vụ; tội phạm kinh tế: 8.875 vụ; tội phạm tham nhũng, chức vụ: 230 vụ; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: 12.877 vụ.

Đặc biệt đã tấn công trấn áp mạnh, đánh trúng nhiều đường dây, đối tượng trọng điểm về ma túy; số vụ bắt giữ 6 tháng đầu năm 2018 tăng gần 10%, lượng ma túy thu được gần bằng cả năm 2017; đã phát hiện, xử lý 12.446 vụ, trong đó triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn); trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top