Quyền lực thuộc về nhân dân

0 Hoàng Hà

ANTĐ Cuộc bầu cử đầu tiên của người dân Việt Nam nhằm thể hiện quyền làm chủ một đất nước vừa giành được độc lập và tự do đã diễn ra giữa lúc đất nước đang đứng trước vô vàn khó khăn, thử thách ngặt nghèo từ thù trong, giặc ngoài. 

Trước những thăng trầm của lịch sử, vượt lên mọi khó khăn và thử thách cam go nhất, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6-1-1946 đã thành công vang dội với sự tham gia của 89% tổng số cử tri đi bỏ phiếu, bầu ra 333 đại biểu Quốc hội đầu tiên, đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân cả nước.

Thành công của cuộc bầu cử cho thấy khát khao thể hiện ý chí độc lập, tự do, quyền làm chủ thực sự của người dân một quốc gia độc lập đã chiến thắng tất cả mọi thù trong, giặc ngoài. Chính khát khao và ý chí, nguyện vọng khẳng định quyền tự quyết, quyền tự chủ đã đoàn kết người dân cả nước triệu người như một, tạo thành sức mạnh vĩ đại của cả dân tộc trong giờ phút nước sôi lửa bỏng của lịch sử.

Thắng lợi của cuộc tổng Tuyển cử đầu tiên đã bầu ra cơ quan quyền lực cao nhất, khẳng định người dân từ thân phận nô lệ trong đất nước thuộc địa đã thực sự trở thành người chủ của một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Thắng lợi này là mốc son lịch sử chói lọi, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Nhà nước dân chủ cộng hòa hoàn toàn hợp pháp, dân chủ; Nhà nước của dân, do dân và vì dân đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Sau 70 năm hình thành và phát triển từ sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội Việt Nam đã trải qua 13 nhiệm kỳ. Qua mỗi giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn quy tụ và đại diện sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc. Quốc hội luôn thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng thời phản ánh, giải quyết mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

70 năm sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội khóa XIII vừa thông qua bản Hiến pháp năm 2013, trong đó thể hiện sự tiếp nối tinh thần của bản Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Hiến pháp năm 2013 thể hiện rõ tinh thần đề cao vai trò làm chủ của nhân dân, phát huy dân chủ và bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được đề cao và đưa lên vị trí hàng đầu.

Đưa Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống là sự kế thừa Hiến pháp năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban soạn thảo, đồng thời thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đề cao nhân tố con người, coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển hiện nay.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top