Quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi thành phố

0 Hạ Quỳnh
(ANTĐ) - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án lập quy hoạch hệ thống thủy lợi thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi thành phố

(ANTĐ) - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án lập quy hoạch hệ thống thủy lợi thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch trên địa giới hành chính thành phố Hà Nội sau khi mở rộng. Khi quy hoạch hoàn thiện đưa vào triển khai thực hiện sẽ đảm bảo cho việc khai thác, sử dụng và bảo vệ hiệu quả tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Không chỉ có vậy, quy hoạch còn là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển thủy lợi từng giai đoạn, và dài hạn. Thời gian hoàn thành trong tháng 12-2009. Kinh phí để lập dự án khoảng 3,8 tỷ đồng.                                            

Hạ Quỳnh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top