Quy định về việc nâng lương trước thời hạn

0 C.Trung
(ANTĐ) - Hôm qua, 24-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức hợp đồng trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Quy định về việc nâng lương trước thời hạn

(ANTĐ) - Hôm qua, 24-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức hợp đồng trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Theo đó, hàng năm, vào tháng 6 và tháng 12, các cơ quan, đơn vị thực hiện xét nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức hợp đồng. Cán bộ hợp đồng sẽ được nâng bậc lương trước thời hạn nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện gồm: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền khen thưởng; chưa hưởng bậc lương cuối cùng trong ngạch mà còn thiếu từ 1 đến 12 tháng để được nâng bậc; các đối tượng được nâng bậc không vượt quá 5% tổng số cán bộ và được Hội đồng xét nâng bậc nhất trí thông qua. Thời hạn hưởng bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.       

C.Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top