Quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND

0 Minh Trí

ANTĐ Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2016/ NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-3-2016.

Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch UBND được xác định theo phân loại đơn vị hành chính quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật có liên quan. 
Cụ thể, đối với đơn vị hành chính ở nông thôn, tỉnh loại I có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND; tỉnh loại II, loại III có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND. Huyện loại I có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND; huyện loại II, loại III có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND. Xã loại I có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND, xã loại II, loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với đơn vị hành chính ở đô thị, Nghị định quy định thành phố Hà Nội và TP.HCM có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND; thành phố trực thuộc Trung ương còn lại có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND. Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND; quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương loại II, loại III có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND. Phường, thị trấn loại I có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND; phường, thị trấn loại II, loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, HĐND các cấp bầu Phó Chủ tịch UBND bảo đảm không vượt quá số lượng quy định trên.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top