Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra

0 Quốc Đô
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra TP Hà Nội.

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra TP Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, Thanh tra TP Hà Nội là cơ quan thuộc UBND TP Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND Thành phố.

Thanh tra Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND TP mà trực tiếp là Chủ tịch UBND TP, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra TP thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; Trình thành phố về Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của UBND TP về lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của Thanh tra các quân, huyện, Thanh tra sở; Thanh tra các vụ việc liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND quận, huyện, thị xã, hặc các Sở...

Thanh tra Thành phố có10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Quốc Đô

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top